Mikä on Red Tail Media?

Minulta on muutaman kerran ksytty tätä asiaa. Yritän siis antaa jonkinlaisen vastauksen. Kaikkea en pysty tai voi sinulle kertoa, mutta perusperiaatteet löydät tästä artikkelista. Käytäntömme nimittäin on, että emme ota toimeksiantoja asiakkaamme suorilta kilpailijoilta. Ja samoin olemme suhteellisen vaitonaisia asiakkuuksistamme, vaikka ne ovatkin yleensä julkisia. En usko, että sinäkään haluaisit meidän kertovan muille millaisia suunnitelmia sinulla on. Vai olenko väärässä?

Mutta jos ensin käytäisiin läpi näitä kovia faktoja. Red Tail Media on 2005 perustettu suomalainen, yhteisöllisen median tuotantoyhtiö, joka kehittää ja toteuttaa sosiaalisen median formaatteja. Meitä on viisi henkilöä ja lisäsksi kattava alihankkijaverkko. Nämä meidän formaattimme on suunnattu mediayhtiöille ja kuluttajbrändeille.

Red Tail Median syntymiseen vaikutti näkemys siitä, että perinteisen media- ja markkinointiympäristön raju ja nopea muutos vaatii median ja markkinoinnin tekijöiltä aivan uudentyyppistä tapaa toimia. Jo silloin oli näkyvissä uudentyyppisten palveluyritysten tarve tällä markkinalla. Me emme ole perinteinen ”digi”- tai mainostoimisto tai konsulttiyritys. Me tuotamme kokonaisuuksia joista kannamme myös vastuun. Koska asiakkaitamme ovat mediayhtiöt ja Suomen suurimmat markkinoijat, kaikessa tekemisessämme luonnollisesti korostuvat markkinoinnnin ja sisällön haasteet ja mahdollisuudet. Vuoden 2007 aikana uutena ryhmänä esille ovat nousset asiakkaat, jotka haluavat hyödyntää yhteisöllistä mediaa sisäisissä prosesseissaan.

Mitä ne meidän formaatit oikein ovat?

Me puhumme formaateista, koska parempaakaan sanaa emme niille kokonaisuuksille joita toimitamme ole keksineet. Formaatti on kokonaisuus, joka muodostuu konsultoinnista, teknologiasta ja palveluista. Asiakkaamme tarpeista lähtevä formaatin rakentaminen on prosessi, joka yleensä alkaa konsultaatiosta ja päättyy teknologian avulla rakennetun kokonaisuuden lanseeraamiseen palveluineen ja tämän kokonaisuuden ylläpitoon. Yhteinen piirre kaikille formaateillemme on yhteisöllisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisten ja palvelun omistajien osallistumista yhdessä sisällön tuottamiseen ja jakamiseen, hyvinkin erimuotoisissa palveluissa.

Onnistumisen takaa selvä verkostoitumismalli.

Red Tail Median toiminta perustuu verkostoitumiseen ja olemme korostuneesti sijoittaneet voimavaroja tämän toiminnan kehittämiseen. Konseptisuunnittelu sekä projektinjohto säilyvät aina Red Tail Median omissa käsissä. Siitä meille maksetaan. Verkostomme kautta pystymme nopeasti hankkimaan lisää kulloinkin tarvittavaa osaamista, kuten koodaamista, visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden suunnittelijoita jne. Käytämme parhaita mahdollisia – mutta myös kustannustehokkaita – alihankkijoita ja pyrimme pitkiin liikesuhteisiin heidän kanssaan. Malli toimii, mutta alkuvaiheesa toki olemme oppirahamme maksaneet.

Asiakas saa konkreettisia hyötyjä

Yhteisöllisyys ei sinällään ole uutta – mutta uudet digitaalisuus ja sen mukanaan tuomat keinot mahdollistavat uusia ratkaisuja asiakkaiden kanssa toimimiseen. Palveluissa ihmiset pyritään saamaan osallistumaan sekä sitoutumaan brändiin pitkällä tähtäimellä, muutoinkin kuin kuluttajina ja ostavina asiakkaina.

Yrityksille yhteisöllinen media tarjoaa mahdollisuuksia paitsi markkinoinnille, myös asiakaspalvelulle ja tuotekehitykselle – sekä esimerkiksi sisäisen osallistumisen välineenä. Monille asiakkaistamme formaatit ovat myös tapa generoida suoria tuloja niin mainostajilta kuin kuluttajiltakin. Sisältöä voidaan arvottaa ja jakaa erilaisiin aihealueisiin, jolloin saadaan lisää myytävää mainostilaa. Toisaalta kuluttajille sisällön säilyttäminen, monipuolisemmat palvelut jne. ovat kiinnostavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia joista ovat kiinnostuneet niin mediat kuin operaattoritikin.

Asiakkaamme saavat formaateissamme täydellisen yhteisöllisen median kokonaispaketin kohtuulliseen hintaan, ilman merkittäviä sisäisiä investointeja. Pystymme myös toimittamaan formaatteja hyvin nopeasti jopa 2-3 viikossa, mikä antaa asiakkaillemme tietyissä tilanteissa selvää kilpailuetua.

Toivottavasti tämä kertoi hieman siitä mitä teemme ja miten toimimme. Lisää tietoa saat kysymällä suoraan meiltä.