Aihearkisto: Yritys

Media muuttuu-vai muuttuuko?

Maailmanlopun ennustajia on ollut aina. On helppo sanoa, että nykyisen mediakentän joku/jotkut mediat katoavat esim. seuraavan 10 vuoden kuluessa. Ehkä niin käykin; mutta en ole niin kovin varma siitä. Erilaisten medioiden kyky sietää muutoksia on ollut maailman sivu yllättävän hyvä. Televisio ei tappanyt radioita tai sähköiset mediat paperia. Käsittääkseni ainoa kadonnut (mediaksi jollakin tasolla katsottava) viestintäväline on ollut lennätin. Ja sekin tapahtui vasta aivan muutama vuosi sitten. Ja silloinkin sillä vielä oli muistaakseni kymmeniätuhansia käyttäjiä. Mediat ovat vain sopeutuneet ja muuttaneet olomuotoaan vallitsevien olosuhteiden mukaan. Ne ovat yleensä löytäneet uuden markkinaraon johon niiden formaatti sopii hyvin. Ja siten ne ovat voieneet edelleen palvellla sekä median kuluttajia, että rahan lähdettä, markkinoijaa.

Muutosta on aina johtanut raha; ei niinkään sisältö. Tästä lauseesta saan luultavasti taas kritiikkiä, mutta niin tämä maailma pyörii. Jos raha katoaa, niin mediat panikoivat; kuten juuri nyt on tapahtunut. On päivänselvää, että markkinointiviestintää tehdään tulevaisuudessakin. Se vain tehdään eri tavalla; uusissa kanvaissa ja toivottavasti uudella tavalla. Median on tähän muutokseen sopeuduttava ja jälleen kerran tarjottava markkinoijalle häntä kiinnostavia vaihtoehtoja. On jälleen kerran pakko muuttua. Internet ei mielestäni ole uhka millekkään nykyisistä medioista; vaikka se onkin maalattu ”itse kyöpelinvuoren pääbelsebuubiksi”. Netissä on hyvin tilaa eri medioille. Ja monille muille asioille. Ja nämä ”muut asiat” ovat juuri niitä, joissa median ansainta voi lähteä uuteen nousuun. Se tuo samalla kustannussäästöjä, sillä trasaktiokustannukset ovat netissä hyvin pieniä. Paino- ja jakelukustannukset ovat netin kustannuksiin veraten pirunmoisia kuluautomaatteja. (Ihan noin ajatusleikkinä; mihin hintaan saisin aamun lehden jos tulostaisin sen itse niiltä osin kuin lehden sisältö sattuu kiinnostamaan…? Sivukaneettina: Lintulahden Matti tuossa sanoi, että tätä on kokeiltu Jenkeissä honolla menestyksellä. Silti sitä voisi harkita uudestaan. )

Muutos ei ole medioiden uhka. Se uhka tulee mediayhtiöiden sisältä. Jos poterot on kavettu ja niissä on päätetty pysyä, se tuo tullessaan vain median omia sankarivainajia. Muutoksen panssarivaunut kyllä ajavat yli ja jauhavat poterot ja niiden asukit muusiksi. Ja ihan turhaan. Olen pirun huolissani luovuuden, näkemyksellisyyden ja rohkeuden puutteesta jota mediatalojen käytävillä aina välillä vilahtaa. Toki ymmärrän, että esim. rohkeuden syö mystinen lyhenne YT. Mutta silti; tekemättömyys se vain pahentaa asiaa. Vanha viisaus siitä, että pakkasella ei kannata pissiä omiin villahousuihin, pitää edelleen paikkansa. Se lämmittää vain vähän aikaa.

Kyllä marrkinoijilla rahaa on. Ongelma on vain siinä, että laman tuloksena he eivät enää usko vahoihin juttuihin. Jos medialla on jotkain uutta, mielenkiinoista, oikeasti mitattavaa ja mukaansatempaavaa tarjolla, niin olen varma siitä, että rahaakin löytyy.

Onko Internet lehtitaloille yhdentekevä häirikkö?

Roularta Media Groupin toimitusjohtaja Rik De Nolfin haastattelu oli viime torstain (18.6.09) Kauppalehdessä. Hänen mukaansa lehtitalot eivät tule tekemään koskaan rahaa netissä. Hänen mukaansa nettimainonnan volyymi on saavuttanut lakipisteensä eikä kasva enää olennaisesti.

Jäin jälleen hämmästelemään sitä yksioikoisuutta jolla koko nettiä katsotaan.

Perinteisen median tärkein tulonlähde ovat olleet mainostajat, jota ovat tarvinneet mediaa markkinoinnin yhden osan, eli markkinointiviestinnän tekemiseen. Mediat kuten, lehdet tv jne. ovat toimineet tukialustana tälle viestinälle. Niiden avulla markkinointiviestiä on kannettu joka niemeen ja notkelmaan. Rik De Nolfin olisi syytä muistaa tämä perusasia kun hän puhuu netistä ja sen käytöstä. Netti ei ole samanlainen media kuin esim. lehdet. Se on tila tai paikka, jossa manonta on vain yksi osa kokonaisuutta. Ja juuri tämä tilamaisuus tekee netistä mediataloille pelottavan. Entinen lehtimainostaja voi, kuten myös Rik De Nolf oon huomannut, siirtyä kokonaan tekemään manontaa osana laajempaa markkinointiprosessia netissä. Integroidut markkinointikampanjat kun ovat yleensä osa näitä. Mihin silloin mainostaja tarvitsee koko mediataloa?

Syytös mainonna tehottomuudesta netissä on myös huvittava. Netti, toisin kuin monet broadcastmediat, on hyvin tarkasti analysoitavissa. Se näyttää armottomasti mainonnan tehon. Monet perinnemediat myyvät omaa tehoaan paljon arveluttavammin keinoin. Niiden tehoa voi vain arvailla, jos oikein rehellisiä ollaan. Hän myös pitää nettiä medialle myynti- ja tutkimusvälineenä joka on aivan sama syy miksi monet markkinoijista on entistä enemmän kiinnostunut netistä. Myyntiähän markkinoijat ovat tekemässä vai kuinka?

Mielestäni lehtitalot eivät tule elämään perinteisen markkinointiviestinnän välittämisellä enää kovin pitkään. Eivät perinteisellä puolella tai netissä. Perinteinen viestinnän middlemanin rooli on katoavaa kansanperinnettä. Tärkeämmäksi nousevat relevantit palvelut ihmisille ja heitä tavoitteleville yrityksille. Palveluita on tehtävä molempiin suuntiin. Lehdet ovat hankkineet itselleen suoramarkkinoinnin kautta markkinoijia kiinnostavan asiakasrekisterin. Nyt se sama temppu on tehtävä netissä.

Mikä on Red Tail Media?

Minulta on muutaman kerran ksytty tätä asiaa. Yritän siis antaa jonkinlaisen vastauksen. Kaikkea en pysty tai voi sinulle kertoa, mutta perusperiaatteet löydät tästä artikkelista. Käytäntömme nimittäin on, että emme ota toimeksiantoja asiakkaamme suorilta kilpailijoilta. Ja samoin olemme suhteellisen vaitonaisia asiakkuuksistamme, vaikka ne ovatkin yleensä julkisia. En usko, että sinäkään haluaisit meidän kertovan muille millaisia suunnitelmia sinulla on. Vai olenko väärässä?

Mutta jos ensin käytäisiin läpi näitä kovia faktoja. Red Tail Media on 2005 perustettu suomalainen, yhteisöllisen median tuotantoyhtiö, joka kehittää ja toteuttaa sosiaalisen median formaatteja. Meitä on viisi henkilöä ja lisäsksi kattava alihankkijaverkko. Nämä meidän formaattimme on suunnattu mediayhtiöille ja kuluttajbrändeille.

Red Tail Median syntymiseen vaikutti näkemys siitä, että perinteisen media- ja markkinointiympäristön raju ja nopea muutos vaatii median ja markkinoinnin tekijöiltä aivan uudentyyppistä tapaa toimia. Jo silloin oli näkyvissä uudentyyppisten palveluyritysten tarve tällä markkinalla. Me emme ole perinteinen ”digi”- tai mainostoimisto tai konsulttiyritys. Me tuotamme kokonaisuuksia joista kannamme myös vastuun. Koska asiakkaitamme ovat mediayhtiöt ja Suomen suurimmat markkinoijat, kaikessa tekemisessämme luonnollisesti korostuvat markkinoinnnin ja sisällön haasteet ja mahdollisuudet. Vuoden 2007 aikana uutena ryhmänä esille ovat nousset asiakkaat, jotka haluavat hyödyntää yhteisöllistä mediaa sisäisissä prosesseissaan.

Mitä ne meidän formaatit oikein ovat?

Me puhumme formaateista, koska parempaakaan sanaa emme niille kokonaisuuksille joita toimitamme ole keksineet. Formaatti on kokonaisuus, joka muodostuu konsultoinnista, teknologiasta ja palveluista. Asiakkaamme tarpeista lähtevä formaatin rakentaminen on prosessi, joka yleensä alkaa konsultaatiosta ja päättyy teknologian avulla rakennetun kokonaisuuden lanseeraamiseen palveluineen ja tämän kokonaisuuden ylläpitoon. Yhteinen piirre kaikille formaateillemme on yhteisöllisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisten ja palvelun omistajien osallistumista yhdessä sisällön tuottamiseen ja jakamiseen, hyvinkin erimuotoisissa palveluissa.

Onnistumisen takaa selvä verkostoitumismalli.

Red Tail Median toiminta perustuu verkostoitumiseen ja olemme korostuneesti sijoittaneet voimavaroja tämän toiminnan kehittämiseen. Konseptisuunnittelu sekä projektinjohto säilyvät aina Red Tail Median omissa käsissä. Siitä meille maksetaan. Verkostomme kautta pystymme nopeasti hankkimaan lisää kulloinkin tarvittavaa osaamista, kuten koodaamista, visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden suunnittelijoita jne. Käytämme parhaita mahdollisia – mutta myös kustannustehokkaita – alihankkijoita ja pyrimme pitkiin liikesuhteisiin heidän kanssaan. Malli toimii, mutta alkuvaiheesa toki olemme oppirahamme maksaneet.

Asiakas saa konkreettisia hyötyjä

Yhteisöllisyys ei sinällään ole uutta – mutta uudet digitaalisuus ja sen mukanaan tuomat keinot mahdollistavat uusia ratkaisuja asiakkaiden kanssa toimimiseen. Palveluissa ihmiset pyritään saamaan osallistumaan sekä sitoutumaan brändiin pitkällä tähtäimellä, muutoinkin kuin kuluttajina ja ostavina asiakkaina.

Yrityksille yhteisöllinen media tarjoaa mahdollisuuksia paitsi markkinoinnille, myös asiakaspalvelulle ja tuotekehitykselle – sekä esimerkiksi sisäisen osallistumisen välineenä. Monille asiakkaistamme formaatit ovat myös tapa generoida suoria tuloja niin mainostajilta kuin kuluttajiltakin. Sisältöä voidaan arvottaa ja jakaa erilaisiin aihealueisiin, jolloin saadaan lisää myytävää mainostilaa. Toisaalta kuluttajille sisällön säilyttäminen, monipuolisemmat palvelut jne. ovat kiinnostavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia joista ovat kiinnostuneet niin mediat kuin operaattoritikin.

Asiakkaamme saavat formaateissamme täydellisen yhteisöllisen median kokonaispaketin kohtuulliseen hintaan, ilman merkittäviä sisäisiä investointeja. Pystymme myös toimittamaan formaatteja hyvin nopeasti jopa 2-3 viikossa, mikä antaa asiakkaillemme tietyissä tilanteissa selvää kilpailuetua.

Toivottavasti tämä kertoi hieman siitä mitä teemme ja miten toimimme. Lisää tietoa saat kysymällä suoraan meiltä.